Pokopno Društvo sa 100-godišnjom tradicijom!

Kontakt informacije: +387 33 533 763 | +387 33 233 062 |

Search
Close this search box.

Bakijska džamija​

Bakijska džamija ili, izvorno, mesdžid Duradžik hadži Ahmeda, smještena na početku ulice Sagrdžije, čini jedinstvenu cjelinu zajedno sa prostorijama Pokopnog Društva Bakije.

Prvi put se spominje počekom 17. vijeka. Džamija ima dimenzije 13 x 9m, pa je za razliku od ostalih sarajevskih džamija nešto izdužena. Ima dva ulaza i lijepu kamenu munaru. Mihrab je dosta širok i sa stalaktitima, a mimber, ćurs, musandra i šiše je izgrađeno od drveta. Pred ulazom iz ulice Sagrdžije je manji harem sa šadrvanom. 

U kompleksu džamije nalazi se i manje turbe u kojem su ukopani Zekerija Čelebija, Mustafa ef. Potogija i jedna nepoznata osoba. Također tu je i česma koja se nalazi na obodu harema. 

Džamija je, zahvaljujući prevashodno Društvu, hadži Fuadu Šehbajraktareviću i dipl. Arhitekti Mufidu Garibiji, u potpunusti renovirana i obnovljena u periodu od 2001-2003 godine. Osim standarnih aktivnosti u Bakijskoj džamiji se redovno uče ženski tevhidi i mevludi, a otvorena je i za sve druge sadržaje koji priliče islamskoj tradiciji, kako članovima Društva tako i ostalom građanstvu.

Bakijska džamija 8

Natpis na ulazu u džamiju:

Bismillah, ve bi šefa'ati Muhammed Resulullah.

Mesdžid hadži Ahmeda Duradžika bi sagrađen druge polovine 16. vijeka. Ovaj mesdžid prvi obnovi bosanski valija Mehmed-paša Kukavica, pa to potaknu Mejliju da sroči kronogram Lijepo li je ovo uzvišeno zdanje poput Mesdžidul Aksa'a. Vakif rekonstruiranog i obnovljenog mesdžida bijahu Pokopno Društvo Bakije sa njegovim pročelnikom i mutevelijom ovoga časnog mjesta hadži Fuadom Šehbajraktarevićem, 1423. hidžretske ili 2003. godine po Isa'u, a pod pokroviteljstvom arhitekte i neimara Mufida Garibije.

Mufid Garibija, rođen u Sarajevu 1960.g. Diplomirao na arhitektonskom fakultetu u Sarajevu. Dobitnik je prve internacionalne nagrade za dizajn u umjetničkoj filateliji na svjetskoj smotri iz oblasti kulture 1999.g u Asiagu ( Italija ) u konkurenciji 87 zemalja. Osim stvaralaštva iz oblasti arhitekture Garibija se bavi i dizajnom, posebno u oblasti mas-medija.

Bakijska džamija